به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی سرایان، با حکم جناب آقای مهندس قوسی ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی، مهندس محمدرضا صفایی به سمت مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرایان منصوب گردید. 

در این حکم آمده است که : 

جناب آقای مهندس محمدرضا صفایی

سلام علیکم

با تقدیم احترام، نظر به سوابق ارزنده، تجارب و تعهد جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرایان» انتخاب می شوید. 

امید است با اتکال به ایزد متعال و بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه به همراه برنامه ریزی اصولی و هدفمند نسبت به انجام وظایفی که بر عهده گرفته اید مجدانه کوشش نمایید. 

غلامرضا قوسی

رئیس سازمان