به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان، اولین جلسه کشت پاییزه محصولات کشاورزی در تاریخ 27/06/1398 در محل اتاق مدیریت جهادکشاورزی برگزار گردید.

مهندس صفایی مدیر جهادکشاورزی سرایان در اولین جلسه کشت پاییزه گندم، جو و کلزا بیان نمود: ترغیب و تشویق بهره‌برداران به کشت و کار کلزا توسط مسئولین واحدها و کارشناسان پهنه و  انجام کار به صورت کارشناسی شده  از اولویت‌های این مدیریت است.

در این نشست مهندس صفایی بر آموزش انفرادی و چهره به چهره تاکید نمودند و مقرر گردید علاوه بر آموزش انفرادی، دوره های آموزشی جهت کشت محصولات پاییزه برگزار گردد. پیگیری در خصوص بذور اصلاح شده و جدید، تاکید بر توسعه کشت کلزا، پیگیری در خصوص تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز کشت و تاکید بر ترویج کشت حفاظتی از دیگر مسائلی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.