به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، دوره آموزشی مدیریت باغات پسته درتاریخ 9 مهر ماه 1398 برگزار گردید.

هدف از اجرای دوره آموزشی افزایش توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش و مهارت پسته کاران، کارشناسان مروج پهنه و ناظرین گیاهپزشک بود که توسط آقای دکتر عبدالمجید شرافتی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پسته خراسان رضوی تدریس و آموزش انجام گردید.

در دوره آموزشی مدیریت باغات پسته با تاکید بر شوری و درختان پسته مباحث آبیاری مناسب شامل ( روش، زمان و مقدار آبیاری)، تغذیه مناسب درختان شامل ( نوع کود، روش کوددهی و مقدار کوددهی) ، انتخاب ارقام، مدیریت شوری، عملیات پس از برداشت و فرآوری کود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

در این دوره 92 نفر از کارشناسان و کشاورزان شرکت نمودند و از آموزش های لازم برخوردار گردیدند.