به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، در راستای افزایش توانمندی کشاورزان و کارشناسان دوره آموزشی مدیریت مزارع زعفران با حضور 40 نفر بهره بردار و کارشناس در محل مدیریت جهادکشاورزی سرایان برگزار گردید.

 این دوره آموزشی  با حضور جناب آقای موذنی از کارشناسان و متخصصین استان خراسان رضوی برگزار گردید.

در دوره آموزشی مدیریت مزارع زعفران مباحثی در خصوص گیاهشناسی زعفران، انتخاب زمین، پیاز و زمان مناسب جهت کشت، آفات و بیماریها و اصول صحیح مبارزه با علف­ های هرز، مدیریت تغذیه شامل کوددهی و استفاده از کودهای آلی و ریزمغذی ها، مدیریت آبیاری، زمان برداشت مطرح گردید و در پایان کلاس به بحث و گفتگو با کشاورزان و کارشناسان پرداخته شد.