به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، از فعالیت های زکات دهنده برتر؛ کاندیدای نمونه ملی در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 بازدید میدانی به عمل آمد. 

با حضور نمایندگان ستادی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان نماینده محترم ولی فقیه در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، آقای مهندس حسنی کارشناس ممیزی رهیافت ها، الگوها و روش های ترویجی دفتر ترویج دانش و فناوری وزارت، مدیر جهادکشاورزی و هئیت همراه از فعالیت های میدانی زکات دهنده برتر جهت انتخاب نمونه ملی بازدید و مصاحبه با کاندیدای مورد نظر انجام گرفت.