به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، در مورخ 1398/09/24جلسه با موضوع آماده باش جهت پیشگیری از هجوم ملخ صحرایی در شهرستان سرایان برگزار گردید. در این نشت نماینده فرمانداری، روسای ادارات محیط زیست، عشایر، منابع طبیعی، نظام صنفی، نظام مهندسی و روسای مراکز جهاد آیسک و سه قلعه حضور داشتند. 

مدیر جهادکشاورزی در این جلسه عنوان کرد: ملخ صحرایی یکی از آفات عمومی و خطرناک است، که با توجه به خسارت سنگینی که این آفت به مزارع وارد می کند ارزیابی کانون های این آفت حائز اهمیت فراوانی است . 

محمدرضا صفایی با بیان این که تاکنون موردی از ملخ صحرایی در شهرستان سرایان مشاهده نشده است ، خواستار هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه ها با مدیریت جهادکشاورزی شد تا تدابیر لازم برای مقابله احتمالی با این آفت اندیشیده شود.

صفایی از آماده باش کلیه نیروها و گشت ها، تجهیز و سرویس کلیه امکانات مورد نیاز جهت مبارزه، انجام گشت های حفاظتی و کانون یابی و بررسی راهکارهای مبارزه بیولوژیکی با آفت ملخ صحرایی خبر داد. .