مدیر جهادکشاورزی سرایان گفت: در سال زراعی 98-97 شهرستان سرایان بیشترین ضریب نفوذ بیمه در حوزه باغات را به خود اختصاص داد. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، مهندس صفایی در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی گفت: در شرایط امروز بیمه یک الزام و اضطرار است و با توجه به اینکه جامعه هدف ما، تولید کننده ارزاق عمومی است باید خدمات شایسته ای به آنان ارائه گردد.

 صفایی با بیان اینکه شهرستان سرایان بیشترین ضریب نفوذ بیمه در حوزه باغات را به خود اختصاص داده است؛ در راستای افزایش توسعه فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه خواستار کمک، همکاری و همراهی کلیه تشکل ها، ادارت با نمایندگان بیمه شد. 

وی از دو عامل تاخیر در پرداخت بیمه و عدم تطابق خسارت وارده با مبلغ پرداختی به عنوان دو عامل نارضایتی در قشر کشاورز و دامدار عنوان کرد و خواستار اصلاح آن گردید.