جلسه طراحی چارچوب ساختار سازمانی صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی چهارشنبه 27 آذر ماه 1398 در سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، جلسه طراحی و تبیین چارچوب ساختار سازمانی صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور مهندس علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره، مهندس امیر اسلامی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دکتر فضل اله طالبی، مشاور و ناظر اجرای طرح و دکتر جلیل دلخواه، استاد دانشگاه تربیت مدرس مجری طرح مطالعاتی ساختار صندوق های غیردولتی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان روز چهارشنبه 27 آذر ماه 1398 در سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان برگزار گردید.

مدیر جهادکشاورزی گفت: دو صندوق شهرستان سرایان شامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی ریحانه النبی به منظور پیاده سازی الگوی ساختار سازمانی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به صورت پایلوت در سطح استان خراسان جنوبی و کشور آمادگی لازم را دارد.

وی ادامه داد  در راستای تدوین هر چه بهتر الگوی ساختار ضمن برگزاری جلسه با اعضای صندوق نظرات و پیشنهادات به صورت مکتوب به شرکت مادر تخصصی ارسال خواهد شد.

مهندس اشرفی توضیحاتی در خصوص ساختار سازمانی صندوق های حمایت ارائه نمودند. در ادامه دکتر دلخواه به ارائه مطالعات اجرا شده در راستای اجرای طرح پرداختند.