مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرایان گفت : دو کشاورز شهرستان سرایان به عنوان نمونه کشوری انتخاب گردیدند که این موفقیت بزرگ باعث افتخار بخش کشاورزی شهرستان سرایان است.

مهندس صفایی با بیان اینکه کشاورزان نمونه پیشگامان رونق تولید هستند بیان نمود : هدف از انتخاب کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه در سطح استانی و کشوری ایجاد زمینه رقابت در تولید محصولات سالم و با کیفیت است و این کشاورزان نمونه می توانند تجارب و دانش فنی خود را در اختیار سایر کشاورزان قرار دهند.

وی گفت : آقای علی رمضانی به عنوان بهره بردار نمونه اصلاح و احیای اراضی واگذاری از روستای چاه غیاث بخش سه قلعه با انجام عملیات یکپارچه سازی در سطح 40 هکتار، رعایت مصرف کود با توجه به آزمون خاک، مدیریت بهینه آب با اجرای سامانه های نوین آبیاری، انجام کشاورزی حفاظتی، رعایت اصول کاشت، داشت و برداشت محصول موفق به کسب جایگاه نمونه کشوری گردید.

وی ادامه داد: سرکار خانم فاطمه افقهی مدیرعامل صندوق اعتبارات خرد زنان روستای مصعبی با فراهم آوردن زمینه توزیع عادلانه درآمد و دسترسی زنان روستایی به تسهیلات اعتباری، تعامل با مروجان و کارشناسان جهادکشاورزی در جهت ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی اعضا از طریق برنامه های آموزشی، تشویق و ترغیب زنان روستایی در انجام کارگروهی و مشارکتی و تلاش در جهت توانمندسازی جامعه محلی و مشارکت جمعی زنان در قالب گروه های اعتباری پس انداز موفق به کسب عنوان نمونه کشوری گردید.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی رکن اساسی و محور توسعه بخش کشاورزی است بیان نمود با هدف ارج نهادن به تلاش تولیدکنندگان برتر مراسم تقدیر از نمونه های ملی روز سه شنبه مورخ 24/10/1398 برگزار و از این تولیدکنندگان تقدیر به عمل آمد.