مدیر جهادکشاورزی سرایان اظهار کرد: در راستای ساماندهی بهتر و شناسایی ماشین آلات کشاورزی موجود برای تامین سوخت و برنامه ریزی بهتر برای کاشت و برداشت مکانیزه محصولات کشاورزی، امر پلاک گذاری ضروری است.

موسی سلیمانی گفت: از شروع اجرای طرح پلاک گذاری تاکنون۱۷۰ دستگاه تراکتور در شهرستان سرایان پلاک گذاری شده‌اند.

وی توجه به امر هویت بخشی به ماشین آلات کشاورزی را لازم و ضروری برشمرد و افزود: در راستای ساماندهی بهتر و شناسایی ماشین آلات کشاورزی موجود در شهرستان برای تامین سوخت و برنامه ریزی بهتر برای کاشت و برداشت مکانیزه محصولات کشاورزی، امر پلاک گذاری ضروری است.

مدیر جهادکشاورزی سرایان بیان کرد: در حال حاضر 694 دستگاه انواع تراکتور کشاورزی در سطح شهرستان مشغول به کار هستند که در مرحله اول و دوم، پلاک‌های 170 دستگاه از تراکتورهای واجد شرایط که کارهای شماره گذاری را از طریق جهادکشاورزی و راهنمایی و رانندگی انجام داده‌اند، صادر و تحویل مالکان تراکتورها شد.

سلیمانی با اشاره به آغاز مرحله سوم فراخوان طرح پلاک گذاری تراکتورها، تصریح کرد: با توجه به بخشودگی جریمه عدم وجود بیمه شخص ثالث تراکتورها و ماشین آلات کشاورزی و کاهش 30 درصدی تعرفه بیمه، از مالکان تراکتورهای مدل 71 به بالا که تاکنون موفق به پلاک گذاری وسیله خود نشده‌اند تقاضا می‌شود با در دست داشتن مدارک شخصی و سند تراکتور به واحد مکانیزاسیون جهادکشاورزی و یا مراکز مراجعه جهادکشاورزی مراجعه کنند.