پانزدهم مهرماه "روزملی روستا و عشایر" را به تمامی روستائیان و عشایر تلاشگر تبریک و تهنیت عرض می نماییم .