به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی سرایان، مهندس سلیمانی مدیر جهادکشاورزی از مرکز آیسک بازدید نمود. در این بازدید مهندس سلیمانی ضمن عرض خداقوت به همکاران از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات بخش آیسک قرار گرفت و برای حل مشکلات به بحث و گفتگو با همکاران پرداختند. 

سلیمانی مراکز را خط مقدم خدمت در بخش کشاورزی دانست و عنوان نمود : تلاش همکاران مستقر در مراکز ستودنی است زیرا با وجود مشکلات و تنگناها به بهترین وجه و با تلاش مضاعف مشغول به خدمت می باشند و خواستار این شد که اهم برنامه ها و طرح های بخش خود را به صورت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و شیوه اجرایی آن را در اسرع وقت اعلام نمایند.