به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، مدیر جهادکشاورزی سرایان، معاون توسعه مدیریت و منابع، نماینده ولی در مدیریت جهادکشاورزی، رئیس اداره امور ایثارگران ، رئیس اداره آموزش عقیدتی در آستانه برگزاری کنگره 2000 شهید استان خراسان جنوبی با خانواده شهدای جهادگر شهرستان سرایان خانواده شهید ایاز، شهید عصمتی، شهید حقدادی و شهید احمدی آشتیوانی دیدار و از خانواده آنها تجلیل شد.