به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان ، درتاریخ 13آذر ماه سال جاری ، به­منظور افزایش توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش و  مهارت پسته کاران شهرستان سرایان و کارشناسان مروج پهنه مدیریت جهادکشاورزی سرایان و ناظرین دوره آموزشی با عنوان مدیریت باغات پسته  در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان با حضور آقای دکتر حکم آبادی  برگزار گردید.

دراین دوره آموزشی فراگیران موضوعاتی همچون دلایل پایین بودن عملکرد تولید پسته وروش­های افزایش آن، عملیات احداث باغات پسته ، اصلاح بافت وشوری خاک، انتخاب کشت ارقام مناسب پسته ، مدیریت آب، تغذیه و نحوه مبارزه با آفات وبیماری­های درخت پسته را آموزش دیدند.