به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، تعداد 10 دوره آموزش مجازی کشاورزی در شهرستان سرایان برگزار گردید. 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرایان در این رابطه بیان نمودند: به جهت رفاه و افزایش اطلاعات کشاورزان عزیز شهرستان سرایان اداره آموزش و ترویج این مدیریت نسبت به برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های آموزشی به صورت آنلاین اقدام نموده اند. 

جهت شرکت این عزیزان کافی است کشاورزان بر روی لینک کلاس کلیک نموده و با عنوان مهمان راس ساعت مشخص شده وارد کلاس شوند. 

لینک کلاس : b2n.ir/kelasonline

برنامه های آموزشی صورت گرفته توسط این مدیریت شامل : 

24 فروردین ماه : بیماریهای درختان پسته توسط آقای مهندس نجاری 

26 فروردین ماه : آفت پروانه چوبخوار ( کرمانیا) در باغات پسته آقای مهندس حمیدرضا بهادری

27 فروردین ماه: مدیریت باغات پسته توسط آقای دکتر حکم آبادی عضو هیئت علمی و محقق مرکز تحقیقات پسته کشور 

31 فروردین ماه: تغذیه درختان پسته توسط دکتر مسعودیان

3 اردیبهشت ماه: مدیریت باغات انار توسط دکتر وظیفه دان از مرکز تحقیقات انار یزد

6 اردیبهشت ماه : پرورش زنبور عسل و مدیریت زنبورستان توسط مهندس فضایلی 

10 اردیبهشت ماه: آشنایی با قوانین امور اراضی توسط مهندس باقری مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان

12 اردیبهشت ماه : کشت و کار گیاهان دارویی توسط آقای دکتر دستور 

21 اردیبهشت ماه: شناخت کودها و راهنمای خرید کود کشاورزی توسط دکتر مجتبی حسینیان 

22 اردیبهشت ماه: اصول کلی تغذیه در باغات پسته توسط دکتر رحمانی