به گزارش روابط عمومی مدیریت با توجه به هجوم ملخ صحرایی به استان طی سال گذشته و احتمال ریزش این آفت به استان در سال جاری و لزوم آماده باش و آشنایی بهره برداران با این آفت کلاس آموزشی با حضور بهره برداران روستاهای چاه طالب و چاه غیاث در محل روستاهای فوق الذکر برگزار گردید.