با توجه به فرا رسیدن دهه مبارک فجر، همکاران مدیریت جهاد کشاورزی  در کنار تمثال مبارک امام و شهدای جهادگر با ذکرفاتحه ای یاد آن ایام را گرامی داشتند.